богино мэдээ New

Барилга барих зөвшөөрөл ямар дарааллаар, хэний гарын үсгээр гардаг вэ?

Барилгы ажил эхлэх зөвшөөрлийг 16 хүртэлх давхар барилгад Нийслэлийн Хот байгуулалтын Хөгжлийн Газар, 16 давхраас дээш өндөртэй барилгад БХБЯ олгоно. .

1.    Нийслэлийн Засаг даргын газрын байршил, хэмжээ зориулалт заасан захирамж гарна \Үнэ төлбөргүй\
2.    Газрын албаны гэрээ, гэрчилгээ газрын төлбөр, дуудлага худалдааны үнэд үндэслэн НЗД-ын захирамж гарна. 
3.    Хот байгуулалт хөгжлийн газар гэрчилгээ, гэрээг үндэслэн архитектурын төлөвлөлтийн даалгаврыг боловсруулж ерөнхий архитектор батална. \Үнэ төлбөргүй\
4.    Төлбөрийн даалгаврын дагуу  барилгын зураг \Хувийн компаниуд төлбөрт үйлчилгээ үзүүлдэг\
5.    Боловсруулсан зургийг Хот байгуулалтын хөгжлийн газар хянаад ерөнхий архитектор хянана. 
6.    Тухайн барилгын ажлын зургийг тусгай зөвшөөрөл бүхий хувийн компаниар төлбөртэй гүйцэтгүүлдэг 
7.    Ажлын зурагт улсын экспертиз дүгнэлт гаргадаг. БХБЯ тогтсон үйлчилгээний хөлсөөр гүйцэтгэдэг. 
8.    Ажлын зурагт мэргэжлийн хяналтын байцаагч тогтсон үйлчилгээний хөлсөөр дүгнэлт гаргана 
9.    Ажлын зурагт нийслэлийн онцгой байдлын газар тогтсон үйлчилгээний хөлсөөр дүгнэлт гаргана 
10.     Ажлын зурагт Ус сувгийн газар цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгодог. 
11.    Ажлын зурагт цахилгаан шугам сүлжээний газар техникийн нөхцөл олгодог. 
12.    Ажлын зурагт Дулаан, шугам сүлжээний газар техникийн нөхцөл олгодог. 
13.    Ажлын зурагт Цахилгаан холбооны газар техникийн нөхцөл олгодог. 
14.    Барилгы ажил эхлэх зөвшөөрлийг 16 хүртэлх давхар барилгад Нийслэлийн Хот байгуулалтын Хөгжлийн Газар, 16 давхраас дээш өндөртэй барилгад БХБЯ олгоно. 
 

Сэтгэгдэл бичих

Нийт сэтгэгдэл 0