богино мэдээ New

Зам, тээврийн хөгжлийн салбар: Улсын төсвийн санхүүжилтын мэдээ

Зам, Тээврийн хөгжлийн сайдын багцад хамаарах улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 2022 оны 06 дугаар сарын мэдээг бүрэн эхээр нь хүргэж байна. .

Монгол Улсын Зам, Тээврийн хөгжлийн сайдын багцад хамаарах улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 2022 оны 06 дугаар сарын мэдээг бүрэн эхээр нь хүргэж байна. 

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.