богино мэдээ New

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүд

Шинэ сэргэлтийн бодлогоор агаарын тээвэрт хийх ажлууд.

Сэтгүүлч Б.Энх-Эрдэнэ

   Монгол Улсын Засгийн газраас шинэ сэргэлтийн бодлого хэрэгжүүлэхээр ажлаа эхэлсэн. Энэ хүрээнд зам, тээврийн салбарт хийх гол ажлуудаас хүргэж байна. Ялангуяа агаарын тээврийн нэвтрүүлэх чадамж, сайжруулалтыг өндөр түвшинд хийхээр төлөвлөжээ.