Брэнд гэж юу вэ?


2017-11-27 18:41:38 0

   Маркетинг ийн үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь хэрэглэгчийн тархинд брэнд бий болгоход оршино. Тэгвэл "Брэнд гэж чухам юуг хэлж байна вэ" гэсэн асуулт гарч ирнэ. Зарим менежер брэндийг компани, бүтээгдэхүүний нэрнээс ангид бөгөөд онцгой шинж чанар агуулдагт итгэдэг. Амжилттай маркетингийн үйл ажиллагаа явуулах компанийн тухайд "Нэрээ брэнд болгож чадсан" гэж хэлэх нь цөөнгүй.
"Нэрийг брэнд болгох" гэж юуг илэрхийлнэ вэ? Үнэндээ бол ямарч утгагүй. Учир нь хэрэглэгчийн хувьд брэнд нь компани, бүтээгдэхүүний нэрнээс ямарч ялгаагүй байдаг.

Маркетингийн мэргэжилтэнгүүд брэндийг төрөл бүрээр нь хувааж ангилан, янз янзаар тодорхойлдог. Жишээ нь доод брэнд, мэга брэнд, хавсарсан брэнд гэх мэт. Гэтэл хэрэглэгчийн хувьд брэнд бол брэнд л юм. Ямар ч хэрэглэгч би энэ доод брэндэд дуртай эсвэл энэ брэндийн хавсарсан брэнд аль вэ гэж ярьдаггүй. Ингэж ярих нь ч утгагүй.
Хэдийгээр брэндийн нэр онцгой нэг үг боловч хэрэглэгчийн ой тархинд зүгээр нэг үгнээс цаашгүй үлдэнэ. Брэнд гэдэг нь юуны өмнө оноосон нэр бөгөөд ямар ч оноосон нзрний адилаар эхний үсэг нь томоор бичигддэг. Хүнийх ч бай, компанийх ч бай оноосон нэр болгон брэнд юм. Жишээ нь "Рhiladelpia" гэдэг үг хотын нэр боловч нөгөө талаас АНУ-д үйлдвэрдэг бяслагны брэндийн нэр болно.

Брэнд гэдэг нь АНУ-д албан ёсоор буртгэгдсэн 1200000 брэндээр хязгаарлагдахгүй. Оноосон нэр болгон брэнд юм. Та өөрөө ч бас нэг есны брэнд гэсэн үг (Жинхэнэ амжилтанд хүрэхийг эрмэлзэж байвал өерийгөө нэгэн брэнд гэж бодож брэндийн үүднээс хандах хэрэгтэй).
Аливаа брэндийн хүч чадал худалдан авагчийн үйлдэлд нөлөөлөх чадварт оршино. Супермаркетээс талх, сүү авах гэсэн хэрэглэгч ганц нэг нэр төрлийн брэндээс л барааныхаа сонголтыг хийх нь цөөнгүй. Талх сүүний хувьд ямар нэгэн брэыдийг илүүд үзэх сонирхол харьцангүй бага байхад шар айраг эсвэл янжуур авахад тодорхой нэг брэндийг илүүд үзэх хандлага байдаг. Уламжлалг хандлагад талх, сүү брэндгүй бүтээгдэхүүнүүд бол шар айраг, янжуурт худалдан авагч тодорхой нэг брэндийг сонгодог.

   Гэвч энэ бол уламжлалт хандлага, харин маркетингийн ухаанд ямарч бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хувьд брэнд бий болгох боломж бий. Сүүний хувьд Lactaid, талхны хувьд Earth Grains брэндүүд амжилтанд хүрсэн жишээтэй.
 Огт брэндгүй бүтээгдэхүүн төсөөлөх юм бол ус л санаанд орж ирнэ. Гэтэл Америкт хүн бүр крантнаас цэвэр ус хэрэглэх боломжтой ч яагаад супермаркетээс ус худалдан авдаг вэ? Еvian цэвэр усны 1.5 литрийн савалгаа нь 1.69 ам.доллар байдгаас үзэхэд ямар хүчтэй брэнд болохыг харж болно. Еviaгап цэвэр ус нь Вис1үег5ег-ээс 20, Вогсгеп сүүнээс 40, Соса-Со1а-аас 80 хувиар илүү үнэтэй байгаа юм. Үүнд л жинхэнэ брэндийн хүч чадал оршино.
Энэ ном танд брэндийг ойлгоход, өөрийн бизнест брэндчлэх зарчмуудыг ашиглахад тус болно. Өөрөөр хэлбэл таны усыг Еvian-ы хэмжээнд, таныг Вill Gates-ийн хэмжээнд хүргэхэд. Өөртөө өндөр зорилго тавихаас бүү эмээ. Дэлхийг сэлж тойрох зорилго тависан нэгэн зорилгодоо хүрч чадаагүй ч маш сайн усч болсоныг санаж явагтун.
 
Брэндчилнэ гэж юу гэсэн үг вэ?

   Худалдааны талаас авч үзэхэд брэндчилнэ гэдэг нь малаа тамгална гэдэгтэй нэлээн төстэй юм. Малчин үхэрээ тамгалахдаа бусдын малаас ялгаруулах зорилго тавьдаг. Малчин бүр өөр өөр тэмдэг хэрэглэдэг учраас хооронд нь ялгахад хялбар болдог. Үүний нэгэн адил брэндчилэх гэдэг нь бусдаас ялгарах зарчим дээр тулгуурладаг. Хэрэглэгчийн ой гойнд танай бүтээгдэхүүн бол бусдаас онцгой, цорын ганц, давтагдашгүй гэдгийг ойлгуулах нь чухал.

Хүн болгон хамгийн сайн брэндийг сонгож чаддаг уу. Үгүй. Бусдаас ялгарах зарчим нь нэг брэнд бүгдийн ташаалыг авч чаддагүйд оршино. Үйл ажиллагааныхаа хүрээг тэлэх, бүтээгдэхүүи, уйлчилгээгээ улам анхаарал татахуйц болгох, шинэ бүтээгдхүүн гаргах (Ипе сх1еп51011) нь маркетингийн түгээмэ;г аргууд боловч эдгээр зах зээлд эзлэх хувиа өсгөх аргууд нь нөгөө талаас брэндийн хүчийг сааруулдаг болохыг мартаж болохгүй.
Маркетингийн арга хэрэгслүүдийг байгууллагын дотор ба гадна хэрхэн удирдаж брэндээ хөгжүүлэх нь энэ номын гол сэдвүүдийн нэг юм.

Эх сурвалж линк: http://marketing.blog.gogo.mn/read/entry14737