Тамхинаас үүдэлтэй нас баралт өсөж байна


2016-12-12 16:51:50 0

 

 

 

Тамхинаас үүдэлтэй нас баралт өсөж буй талаар Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс гаргажээ.