Бизнес онош: Орчин үеийн маркетингийн чиг хандлага хаашаа явж байна вэ?

Түүнтэй орчин үеийн маркетингийн чиг хандлага сэдвээр сонирхолтой яриа өрнүүллээ. Маркетингийн шинэ арга хэрэгслүүд, оновчтой тактикууд гээд онол, практик хосолсон үр дүнтэй мэдлэгийг та энэхүү ярилцлагаас авах болно.

Бизнес онош-1

Таны бизнесийг оношилно