Дата бүрэн уствал чи хэн ч биш

Газар зүйн нөөц дата төв” байгуулахаар барилгын ажлаа эхлүүлсэн бөгөөд энэхүү төсөлд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг олон нийтэд хувьцаагаа санал болгох замаар босгож байгаа юм. “Айтүүлс” ХК олон нийтээс 1.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт татан төвлөр...

Явдлаар танигч шинэ технологи бүтээжээ

Энэ технологийг аюулгүй байдал, нийтийн тээвэр, худалдаа гэх мэт бүхий л салбарт өргөнөөр ашиглах боломжтой гэнэ. Хятад одоогийн байдлаар явдлаар танигч технологиор дэлхийд тэргүүлэх байр суурь эзэлж байна.