Стратегич сэтгэлгээ буюу удирдагчдад хамгийн их дутагддаг чадвар

Стратегич сэтгэлгээтэй удирдагч тогтсон загвар хэв шинжээс татгалзаж, ирээдүйг том зургаар харах чадварыг эзэмшсэн байдаг

Джитал маркетинг гэж юу вэ?

"Дижитал маркетинг" гэдэг нэршлийг 1990 он хүртэл бараг ашигладаггүй байсан ч дижитал маркетингийн үндэс суурь 1980-аад оны дундуур тавигдсан.

Маркетинг гэж юу вэ?

Маркетингийн тухай олон номоороо алдаршсан Филип Котлерын тодорхойлсноор “Маркетинг гэдэг нь бүтээгдэхүүн болон үнэ цэнийг бий болгон бусадтай солилцох замаар өөрт хэрэгцээтэй буюу хүсч байгаа зүйлээ гартаа оруулах нийгмийн болон эдийн засгийн харилцаа...

Брэнд гэж юу вэ?

Оноосон нэр болгон брэнд юм. Та өөрөө ч бас нэг есны брэнд гэсэн үг (Жинхэнэ амжилтанд хүрэхийг эрмэлзэж байвал өерийгөө нэгэн брэнд гэж бодож брэндийн үүднээс хандах хэрэгтэй).